«Ορεινές περιοχές μεγάλων μεσογειακών νήσων: ευρωπαϊκές προκλήσεις, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και τοπικοί μηχανισμοί»

Η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται πλέoν μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν ορεινή πολιτική και εφαρμόζουν Εθνική Στρατηγική για τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών τους. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος αποκτά τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και με ουσιαστικό ρόλο σε παγκόσμια και διεθνή εταιρικά σχήματα για το βουνό. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Κύπρο να συμβάλλει πιο ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για τις ορεινές περιοχές και να επωφελείται από τη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Ορεινές περιοχές μεγάλων μεσογειακών νήσων: ευρωπαϊκές προκλήσεις, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και τοπικοί μηχανισμοί» για:

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και θα διεξαχθεί στις 29 – 30 Ιανουαρίου 2020 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών στις Πλάτρες και στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Οινοποιείο «Οίνου Γη» στο Όμοδος. 

Αυτή η υψηλού επιπέδου διοργάνωση αποτελεί την απαρχή για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των μεγάλων νήσων της Μεσογείου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των οροσειρών τους. Εστιάζει στα ζητήματα της διαχείρισης και ανάπτυξης αυτών των ορεινών περιοχών και φιλοδοξεί με τα συμπεράσματά του να συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, εργαλείων χρηματοδότησης και μηχανισμών, για τις ορεινές περιοχές των νησιών, της Μεσογείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συμμετοχή στο Συνέδριο 25 σημαντικών φορέων και 35 επιστημόνων από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος και αναγνώριση υψηλού βαθμού του έργου το οποίο ήδη η Κύπρος έχει επιτελέσει για τα βουνά της. Πιο αναλυτικά στο Συνέδριο συμμετέχουν με ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις εκπρόσωποι:

Το Συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό κατόπιν Δήλωσης Συμμετοχής και θα παρέχεται παράλληλη μετάφραση στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. 

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το συνέδριο θα ενσωματωθούν στη «Δήλωση του Τροόδους – Κύπρος» η οποία θα ανακοινωθεί στην τελευταία θεματική Συνεδρία της διοργάνωσης. Η Δήλωση, την προετοιμασία της οποίας έχει αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, θα είναι ένα κείμενο πολιτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα το οποίο θα αναδείξει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές ορεινές περιοχές της Μεσογείου και θα υποδείξει τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές καθώς και τους  τοπικούς μηχανισμούς με τους οποίους συμφωνούν οι νησιωτικές-ορεινές περιοχές. 

Για πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και στην ιστοσελίδα  www.medmountains.com. καθώς και στα τηλέφωνα 22952043/ 99737494 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: medmountainsconference@gmail.com