Οργάνωση

Του Συνεδρίου θα προηγηθεί τελετή έναρξης υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη και παρουσία εκπροσώπων των μεσογειακών νησιών καθώς και διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών. Το Συνέδριο οργανώνεται σε πέντε θεματικές συνεδρίες οι οποίες καταλήγουν σε δομημένες συζητήσεις ώστε τα συμπεράσματά τους να ληφθούν υπόψη στη διατύπωση της Δήλωσης Τροόδους-Κύπρος, τονίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιωτικών ορεινών περιοχών.

Κάθε συνεδρία θα υποστηρίζεται από έναν συντονιστή ο οποίος συμμετέχει στη διοργάνωση του συνεδρίου και δύο συντάκτες των συμπερασμάτων οι οποίοι θα εντάξουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων στη Δήλωση Τροόδους-Κύπρος.