Οργανισμοί

Κατάλογος Συμμετεχόντων Οργανισμών

Λόγω της διεπιστημονικότητας του Συνεδρίου και του υψηλού ενδιαφέροντος από την πλευρά ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων και εξειδικευμένων οργανισμών διεθνούς εμβέλειας, κρίθηκε χρήσιμο να παρατεθεί πληροφορικό υλικό για τους φορείς οι οποίοι έχουν προσκληθεί από την Επιστημονική Επιτροπή να μετέχουν στο Συνέδριο αυτό όπως: Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παγκόσμιοι Οργανισμοί, Εθνικοί Οργανισμοί κρατών μελών της ΕΕ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί με Διεθνή Δράση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικοί Αναπτυξιακοί Οργανισμοί. Επίσης στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι τοπικές κυβερνήσεις των Νήσων Κορσική, Σικελία, Σαρδηνία και Βαλεαρίδες και η Περιφέρεια Κρήτης. Οι επιστημονικοί φορείς που αναφέρονται στη συνέχεια, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση της Επιτροπής, έχουν υποδείξει τον εκπρόσωπό τους και έχουν συμβάλει στην διαμόρφωση του προγράμματος του συνεδρίου συμμετέχοντας με ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις (βλέπε κατάλογο και βιογραφικά ομιλητών στο σχετικό αφιέρωμα).

Σημειώνεται ότι στο παρόν πληροφοριακό υλικό δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο και αναμένεται να συμμετάσχουν στον διάλογο καταθέτοντας τις απόψεις και τις τοποθετήσεις τους όπως Υπουργοί και λειτουργοί της δημόσιας υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι/ λειτουργοί πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με ενασχόληση με θέματα συναφή του συνεδρίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπικοί Αναπτυξιακοί, Παραγωγικοί και Κοινωνικοί φορείς.

Σκοπός και στόχος: η Κύπρος και το Τρόοδος να επωφεληθούν από τη μεταφορά γνώσης και τους προβληματισμούς που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, αλλά και να  αξιοποιήσουν το ενδιαφέρον το οποίο δηλώνουν με την παρουσία τους οι προσκαλεσμένοι για περαιτέρω συνεργασίες.